muit.jpg

برای خلاص‌شدن از مایت‌ها این توصیه‌ها را به کار ببندید:

۱- تشک و بالش‌ها را با یک پوشش نفوناپذیر نسبت به هوا ساخته‌شده از پلاستیک یا پلی‌اتیلن بپوشانید.

۲- رواندازها و بالش‌ها را هر هفته با آب بسیار داغ بشویید.

.

.